Strona główna

Indywidualne ustawienia metodą Hellingera

 
Terapia Systemowa Berta Hellingera

 

W czasie spotkań indywidualnych wykorzystuje się figurki postaci ludzkich, które reprezentują poszczególnych członków rodziny. Taka demonstracja sytuacji rodzinnej pozwala na zobaczenie, zrozumienie i akceptację obrazu rodziny oraz ułatwia zrozumienie przeszłości i zobaczenie pozytywnych rozwiązań na przyszłość.
.