Strona główna

Realizacje

2015

Biuro Edukacji- realizacja wykładów z elementami doradztwa, konsultacji grupowych dla nauczycieli w  ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Techniki uczenia się i metody aktywizujące do nauki. Uczeń- aktywny uczestnik procesu uczenia się.

 

2014-2015

Mentorzy Rozwoju- realizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców w placówkach oświatowych w Łomży  w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Współpraca. Wspieranie wychowawców. Uczeń młodszy.

WYG- realizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców w placówkach w Łomży  w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

YDP- realizacja szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców w placówkach w Łomży  w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Nauczyciel 45 +. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny. Techniki uczenia się. Projekt edukacyjny w szkole. Praca z uczniem ze SPE. Praca z uczniem zdolnym.

 

2014

Powiat Ciechanowski- realizacja szkoleń i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka szkoleń: Rodzice są partnerami szkoły. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej/MEN- realizacja szkoleń i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Projekt: Szkoła Współpracy.

Powiat Przasnyski- realizacja szkoleń i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka szkoleń:

Nauczyciel 45+. Techniki radzenia sobie ze stresem. Praca z uczniem ze SPE. Postawy uczniowskie, jak je kształtować?

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- realizacja szkoleń i warsztatów dla studentów  w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka:  Zarządzanie czasem

Centrum Rozwoju Prestige- realizacja szkoleń i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Nauczyciel 45+

OPS-Warszawa Mokotów- realizacja warsztatów dla rodziców w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztaty umiejętności wychowawczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- realizacja szkoleń dla psychologów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Podejmowanie działań wobec osób pijących szkodliwie i uzależnionych

 

2013-2014

Powiat Hajnowski- realizacja szkoleń i warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z UE dla  8 szkół/przedszkoli

Tematyka szkoleń:

Wspieranie pracy wychowawców klas. Pedagogika zabawy. Wspieranie adaptacji dziecka. Organizowanie pracy grupy. Dziecko trudne. Współpraca z rodzicami. Praca z dzieckiem młodszym. Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową. Radzenie sobie z agresją u dzieci. Dziecko nieśmiałe. Potrzeby dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. Sukces edukacyjny dziecka. Diagnoza słabych i mocnych stron, indywidualnych możliwości dziecka. Wspieranie procesu uczenia się ucznia. Rozwijanie kreatywności dziecka. Praca z uczniem ze SPE. Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania. Praca z uczniem zdolnym. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2013

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury- koordynacja organizacyjna warsztatów dla specjalistów w ramach projektu współfinansowanego z UE

MOPS w Puławach-realizacja szkoleń dla specjalistów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Przemoc wobec dziecka

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach- realizacja szkoleń dla specjalistów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Praca z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie

M.St Warszawa Dzielnica Bemowo- realizacja warsztatów dla rodziców

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

OPS Warszawa Targówek- realizacja warsztatów dla rodziców w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztaty umiejętności wychowawczych

OPS Warszawa Wilanów- realizacja warsztatów wyjazdowych dla młodzieży w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztaty: Profilaktyka stresu

PCPR w Słupsku- realizacja warsztatów wyjazdowych w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztat aktywizacji społecznej

OPS Warszawa Wola-realizacja usług specjalistycznych- terapeutycznych w ramach projektu współfinansowanego z UE

Usługi psychologiczne dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

PCPR w Siemiatyczach – realizacja warsztatów dla dorosłych w ramach projektu współfinansowanego z UE

Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Gmina Celestynów-realizacja usług specjalistycznych w ramach projektu współfinansowanego z UE

- usługi psychologiczne w przedszkolu dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców

PCPR w Złotowie- realizacja szkoleń dla specjalistów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Praca socjalna w osobami będącymi  ofiarami przemocy w rodzinie oraz w środowiskach utrwalonej biedy i wykluczonych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie- realizacja szkoleń dla studentów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Szkolenia: Ewaluacja własnej pracy i osiągnięć. Radzenie sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym w pracy.

 

2012-2013

Miasto Siedlce-organizacja oraz realizacja zajęć dla uczniów w ramach projektu współfinansowanego z UE- ponad 2500 h.

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach wsparcia indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III

 

2012

Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy-współpraca w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli, trenerów oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży

Tematyka szkolenia: kontynuacja poprzednich tematów oraz  Zarządzanie szkoleniami. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Projektowanie szkoleń. Ewaluacja szkoleń.

OPS Warszawa Mokotów- współpraca w zakresie organizacji i realizacji warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

PCPR w Siemiatyczach – współpraca w zakresie realizacji warsztatów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztaty psychospołeczne dla dorosłych

CKPiDN w Mielcu- współpraca w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli

Tematyka:  Rozwijanie kreatywności dziecka

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej- organizacja oraz realizacja  szkoleń dla specjalistów w ramach projektu współfinansowanego z UE

Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży.

2012- Gmina Łaskarzew- organizacja oraz realizacja cyklu zajęć dla dzieci w ramach projektu współfinansowanego z UE

- zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach wsparcia indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dla uczniów klas I-III

OPS Targówek-organizacja i realizacja warsztatów dla młodzieży w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztaty fotograficzne dla fotoamatorów.

2011-2012

DES Pracownia Mediacji i Wspierania Rozwoju-  współpraca w zakresie realizacji szkoleń

Tematyka szkoleń: Rozwój dziecka .  Psychopedagogiczne podstawy rozwoju i wychowania. Zabawa jako forma stymulowania rozwoju dziecka .

Powiat Legionowski- organizacja oraz realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka szkoleń: Współpraca z rodzicami. Budowanie relacji nauczyciel-uczeń-rodzic. Dekalog wychowawcy. Integracja klasy.

2011

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej- organizacja i realizacja szkoleń dla specjalistów w Warszawie, Lipsku, Siedlcach, Wyszkowie i Ożarowie w ramach projektu współfinansowanego z UE

Tematyka: Rozwiązywanie problemów dziecka i rodziny (m.in. przeciwdziałanie przemocy, piecza zastępcza, aktywna integracja, uzależnienia, wczesna interwencja)

Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy-współpraca w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli, trenerów, warsztatów dla dzieci

Szkolenia dla nauczycieli i trenerów:

Szkolenia: Praca z uczniem sprawiającym trudności.Jak radzić sobie z agresją u dzieci i młodzieży.Twórczy Rozwój- wspomaganie rozwoju dziecka.Jak rozwijać uzdolnienia dziecka.

OPS Targówek-organizacja i realizacja warsztatów dla młodzieży w ramach projektu współfinansowanego z UE

Warsztaty fotograficzne dla fotoamatorów.

Centrum Kształcenia i Rozwoju ERUDIO- współpraca w zakresie realizacji szkoleń

Tematyka szkoleń: Aktywne poszukiwanie pracy. Warsztaty umiejętności wychowawczych. Warsztaty autoprezentacji. Opiekunka dziecięca.

 

2010

Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy-współpraca w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli, trenerów, warsztatów dla dzieci

Szkolenia dla nauczycieli i trenerów:

Szkolenia: Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową-artterapia. Oswoić stres. NLP-metoda wspierająca zmiany. Integracja klasy. Komunikacja – uczeń, rodzic,nauczyciel. Jak być lepszym liderem w oparciu o techniki NLP. ADHD

 

2009

Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy- współpraca w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli, trenerów, warsztatów dla dzieci

Warsztaty profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

W okresie 2009-2013 zrealizowaliśmy ok. 2500 h warsztatów.

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia- Warszawa Ochota- współrealizacja projektu streetworkerskiego

Konstanciński Dom Kultury- realizacja warsztatów dla dzieci

Warsztaty Twórczego Rozwoju dla dzieci i młodzieży