Strona główna

Gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci

Zapraszamy serdecznie na:

- konsultacje pedagogiczne
- poradnictwo wychowawcze
- diagnostykę dzieci i młodzieży
- terapię indywidualną dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym
- wsparcie dziecka oraz rodzica w kontaktach z przedszkolem oraz ze szkołą
- reedukację